Ready ParaAlpint

Ready Alpin har ett stort ønske om å integrere ParaAlpin i klubben. Vi ser på det som en styrke at det nå er en stor klubb som holder i dette prosjektet og at dette kun vil gi fordeler til våre medlemmer. Våre Para medlemmer vil ha muligheten til å trene med de funksjonsfriske og jevngamle hvis dette er ønskelig. De vil naturligvis ha muligheten å være med på samlinger, stille på klubbrenn og andre sosiale sammenkomster vi har i klubben.   

Vi ønsker at parautøvere skal få mulighet til å utvikle sine skiferdigheter ut i fra sine personlige forutsetninger. Det skal være like naturlig for syns- og bevegelseshemmede å velge alpinaktivitet som for funksjonsfriske. Med dette ønsker klubben å gi utøverne mulighet til å delta på skidager i regi av skolen samt ski med venner og familie.

Støtte fra Equinor

Det ble stor jubel da Equinor dukket opp treningen med en stor sjekk på 100.000 kroner til gruppen.
 
Ready ParaAlpin konkurrerte med mange andre gode tiltak om å få 100.000 kr i støtte fra Equinor, og var så heldige å bli en av de utvalgte organisasjonene.
Hans-Aasmund Frisak i Equinor, som overrakte sjekken, sa at denne søknaden skilte seg ut og passet godt til tema for søknadene, som var samarbeid. Det er et fantastisk arbeid Ready klubben gjør for disse unge og det vi har fått sett her i dag bare styrker vår avgjørelse på å støtte laget med 100.000 kr.
I løpet av søknadsperioden fikk Equinor inn over 1600 søknader fra foreninger, idrettslag og andre som ønsker å gjennomføre gode tiltak for barn, ungdom og studenter. De som ikke ble valgt ut denne gangen har muligheten igjen nå til våren, sier Hans-Aasmund Frisak.
 
- Ready Alpin startet i fjor opp Ready ParaAlpin, dette er ett tilbud til syns- og bevegelseshemmede. Temaet for tildelingen var samarbeid, og dette traff oss midt i blinken. Ready vil styrke para tilbudet i klubben og samtidig inkludere de funksjonshemmede inn i klubben. Vi ønsker å skape felles sosiale aktiviteter og trening som fremmer samarbeid mellom funksjonshemmede og funksjonsfriske barn, sier sportsjef i Ready Alpin, Vidar Bachmann.
- Vi skal være en klubb for alle og det er helt naturlig for oss å ha ett para tilbud. Det har vært ressurskrevende å få denne gruppen opp, så disse midlene kommer veldig godt med, og kommer til å bidra til ett enda bedre tilbud, sier Bachmann
 

Vårt tilbud

Som nevnt har vi to rene Para tilbud i klubben, men også åpent for å integrere dem inn i de andre gruppene i klubben. 
Vårt lavterskeltilbud som er for syns- og bevegelseshemmede har ligget rundt ca 25 medlemmer og alder sprik fra 6 - 35 år. Flest medlemmer rundt 10 - 15 år. 
Disse har tilbud om 1 barmarkstrening i uken på høsten. 
På vinteren har de tilbud om 2 dager skitrening i Oslo Vinterpark (mandager og onsdager). 
Hovedtrener for Ready ParaAlpin er Nathalie Olsen

Pararacing har også tilbud om 2 skitreninger i uken. Treningene er mandager (Kleiva) og onsdager (Wyller).  
Hovedtrener for ParaRacing er Sondre Wisted-Thu. 
 

Påmelding og Spond

Påmelding gjøres her: Ready ParaAlpin

Vi bruker Spond som vårt kommunikasjonsverktøy og her blir alle treningene med informasjon lagt ut. Etter dere har meldt dere på, så vil dere motta en bekreftelse mail med informasjon om Spond gruppe ol. 

Kontakt

Har dere spørsmål om våre Para grupper, ikke nøl med å ta kontakt. 
Sportslig leder Ready Alpin: Vidar Bachmann, vidar@ready.no 
Administrativt Ready ParaAlpin: Rebekka Riiber, rebekka@ready.no
Hovedtrener Ready ParaAlpin: Nathalie Olsen, annanathalieolsen@gmail.com 
Hovedtrener Ready ParaAlpin Racing: Sondre Wisted-Thi, sondre@ready.no

Readyhuset

Stasjonsveien 24
0773 Oslo
Follow Us
Ready Alpin